Skip to main content

Sotenbron är en vägbro, 14-404-1, över Sotenkanalen vid Backa. Svängbro, byggd 1935, med en spännvidd på 21,5 + 15,5 m, konstruktionslängd 38 m och bredden 3,6 m. Avstånd till medel högvattenyta 6,8 m och årsdygnstrafiken ca 500 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/llzSK

Arbeten utförda av Sting
2009 – Utbyte givare, vridcentrum
2009 – Inspektion
2012 – Huvudinspektion el och maskin
2012 – Utbyte av elsystem
2013 – Underhåll av el- och styrsystem
2014 – Projektering av givarflagga till centrumregel
2017 – Konstruktion av nytt ljudsystem