Skip to main content

Vägbro över Göta kanal i Sörby. Rullbro, byggd 1970, som fjärrstyrs från Ruda och består av rullar på fundament av betong. Elhydraulisk drift via lintrumma.

Karta https://goo.gl/maps/njPXW

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Next Post