Skip to main content

Södertälje sluss ligger i farleden Södertälje kanal som går mellan Saltsjön och Mälaren och som är en sprängd och schaktad farled med ett vattendjup av 7,6-8,4 m. Slussen ligger mellan Lotsudden och friluftsområdet Kusens backe. Slusskammaren är 135 m lång och 19,6 m bred med vattendjupet 8 m över slusströsklarna, den största slussen i Norden.

Karta https://goo.gl/maps/P1qPk

Arbeten utförda av Sting
2011 – Fiber och kameror, mm