Skip to main content

Vägbro, 5-120-1, över Göta kanal som ersatte äldre bro. Klaffbro med konstruktionslängd  26 m, bredden 10 m och spännvidden 24,4 m. Avstånd till medel högvattenyta 1 m och årsdygnstrafik ca 2940 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/EF4yL

Arbeten utförda av Sting
2013 – Projektering av ny svängbro
2016 – Huvudinspektion el och maskin