Skip to main content

Vägbro, 5-120-1, över Göta kanal i Snöveltorp. Svängbro, byggd 1941, med en spännvidd på 8,7 + 14,6 m, konstruktionslängden 34 m och bredden 6 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken är ca 2 900 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Bron är avstängd men har ersatts med en temporär bro under tiden bron byts ut.

Karta https://goo.gl/maps/CXlBk

Arbeten utförda av Sting
2012 – Byte farbana