Skip to main content

Vägbro, 15-210-1, övre Snäcke kanal vid Snäcke. Klaffbro, byggd 1954, med en spännvidd på 8 m, konstruktionslängd 8 m och bredden 4,4 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,8 m och årsdygnstrafiken är ca 300 fordon/dygn. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/42594

Arbeten utförda av Sting
2009 – Framtagning av OTB och konstruktionshandlingar (el och mek) på nytt maskineri
2009 – FFU utbyte av el och styr samt renovering hydraulik
2009 – Nytt elsystem
2009 – Inspektion
2012 – Huvudinspektion el och maskin