Skip to main content

Sluss nr 6 från Vänern i Göta älv, ingår i Trollhätte kanal. Färdigställd år 1916 med maxmåtten längd 88 m, bredd 13,2 m, djup 5,4m. Lyfthöjden är 6 m (lyfter ifrån havets nivå).

Lilla Edets sluss var Sveriges första sluss som stod färdig år 1607. Slussen förstördes flera gången under krigen med danskarna men byggdes upp igen och finns kvar än i dag. År 1832 färdigställdes Nils Ericsons Ströms kanal på andra sidan älven vilken hade en sluss av samma mått som Göta Kanals slussar då den gamla var för liten. Denna är nu mera begravd och istället används kanalen som stod klar 1916.

Karta https://goo.gl/maps/V0DfQ

Arbete utfört av Sting
2011 – Byte av övre slussport
2014 – Framtagning av injekteringsplattform
2015 – Stålkontroll av reparationer ledverket
2015 – Deltagit i oförstörande provning av infästning samtliga slussportar i Trollhätte kanal