Skip to main content

Skultorpstunneln (även Borhundatunneln eller Pansartunneln) är en vägtunnel, 16-838-2 (södra tråget) och 16-838-3 (norra tråget) som sträcker sig under Försvarsmaktens övningsfält för pansarfordon. Byggd 2005 i samband med ombyggnationen av Riksväg 26 söder om Skövde, längd 332,5 m med dubbla tråg och två körfält i vardera riktning. Fri höjd >=4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 4 500 fordon/dygn resp 5 000 fordon/dygn.

Utsedd till Årets Bygge 2005.

Karta https://goo.gl/maps/GquAx

Arbeten utförda av Sting
2013-2014 Genomförande av regelbundna utbildningar i arbetsmiljöarbete för driftarbete i komplexa tunnelanläggningar.