Skip to main content

Vägbro i Sjötorp, 16-681-1, över Göta kanal i Sjötorp. Enkelklaffbro, byggd 1990, med en spännvidd på 16,4 m, konstruktionslängden 43 m och bredden 9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,8 m och årsdygnstrafiken ca 3 200 fordon/dygn. Fasta vridlager med stående hydraulcylindrar. 

Karta https://goo.gl/maps/hGjfV

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – Förstärkning belysning
2014 – Elkonstruktion nödstoppsrelä
2015 – Projektering duvskydd
2016 – Huvudinspektion el och maskin