Skip to main content

Vägbro, 16-132-1, över Göta Kanal vid Sjötorp. Olikarmad svängbro, byggd 1934, med en spännvidd på 11,9 + 5,8 m, konstruktionslängden 18 m och bredden 6 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,9 m och årsdygnstrafiken är ca 500 fordon/dygn. Elhydrauliskt svängmaskineri med kuggdrev.

Karta https://goo.gl/maps/xI8Tt

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post