Skip to main content

Vägbro, 5-70-1, över Göta kanal SV Sjöbacka. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 20 m och bredden 3,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,8 m och årsdygnstrafiken är ca 80 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri, fjärrmanövrerad från Ruda.

Karta https://goo.gl/maps/ZIjbF

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2015 – Renovering drivning
2017 – Huvudinspektion el och maskin