Skip to main content

Vägbro, 17-783-1, över Byälven i Säffle. Bro med två enkelklaffar, byggd 1971, med en spännvidd på 21,7 + 6,6 m, konstruktionslängden 139 m och bredden 19,5 m. Fri höjd är 7,7 m och årsdygnstrafiken ca 4 800 fordon/dygn. Liggande lyftcylindrar, rullbanor med kuggsegment och pendelbockar som låsning.

Karta https://goo.gl/maps/3eET4

Arbeten utförda av Sting
2007 – Inspektion av bro (i samarbete med Göteborgs gatu AB)
2008 – Inspektion
2009 – Fallskydd
2014 – Projektering av övergångar GC-räcke
2015 – Projektering av positionsljus
2016 – Huvudinspektion el och maskin