Skip to main content

Säffle järnvägsbro, 3500-3224-1, över Byälven i Säffle, Kil-Öxnered. Likarmad lyft-svängbro, byggd 1878, med spännvidden 14,7 + 14,7 m, konstruktionslängden 129 m, bredden 6 m och avståndet till högsta högvattenyta är 4,9 m. Elmekaniskt regel, domkrafts- och vridmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/7Ousk

Arbete utfört av Sting
2007 – Förslag till reparation av växellåda för svängmaskineri
2011 – Byte styrsystem
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post