Skip to main content

Vägbro över Göta kanal i Ruda. Rullbro, byggd av Motala Verkstad år 1850, med spännvidden 7,5 m, konstruktionslängden 15 m och bredden 3,5 m. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/NYpl4

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Next Post