Skip to main content

Vägbro, 16-397-1, över Göta kanal vid Rogstorp. Rullbro av stål, byggd 1870, med längsta spännvidden 8,5 m, konstruktionslängd 8 m och bredden 4,5 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,7 m och årsdygnstrafiken är ca 500 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/3dVsH

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – Ombyggnad eldrift
2014 – Reparation klafflyftare
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post