Skip to main content

Vägbro, 16-4-1, över Göta kanal vid Riksberg. Olikarmad svängbro, byggd 1938, med spännvidden 6 + 13,4 m, konstruktionslängden 20 m och bredden 6 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1,6 m och årsdygnstrafiken är ca 250 fordon/dygn. Elhydrauliskt lyft- och svängmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/HqZpe

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2014 – Renovering hydraulik, byte anslagslager, cylinderinfästningar och ändstopp samt utbyte styrsystem
2014 – Utbyte absolutgivare
2016 – Huvudinspektion el och maskin