Skip to main content

Stationshuset, där Resecentrum inryms, är ritat av Axel Kumlien och uppfördes på 1870-talet. Stationen har en plattform intill stationshuset och ytterligare en som nås via gångtunneln över spåren. Bl.a. passerar Västra stambanan Trollhättans central/Resecentrum. Strax intill stationshuset ligger också en bussterminal.

Karta https://goo.gl/maps/GxAg0

Arbeten utförda av Sting
2013 – BL samt stålkontroll av ny gångbro över spåren som förbinder Resecentrum med 250 p-platser på pendelparkeringen