Skip to main content

Under vintern/våren 2015/2016 var Sting delaktiga i ett projekt på Chalmers inom kompositområdet. Eleverna fick i uppgift att ta fram fördelar/nackdelar med kompositmaterial vid utbyte av en gång-och cykel bro jämfört med en traditionell bro i stål samt även ta fram en teknisk lösning. Kursen heter IKOT (Integrerad Konstruktion Och Tillverkning) och är en del inom civilingenjörsprogrammet maskin i årskurs 2. Projektet togs fram i ett samarbete mellan Sting och INXIDE AB, som är ett företag i Trollhättan med erfarenhet av konstruktion/tillverkning i komposit.