Skip to main content

Pitsundsbron är en vägbro, 25-1311-1, över Tärendö älv 1,2 km NNO om Tärendö kyrka. Dubbelklaffbro, byggd 1971, med spännvidden 47,9 m, konstruktionslängd 48 m med bredden 8,9 m. Den segelfria höjden är 13,5 m och årsdygnstrafik på ca 550 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri för klaffar, stöd och regel.

Karta https://goo.gl/maps/GN0s3

Arbeten utförda av Sting
2010 – Stål-, maskineri- och elinspektion