Skip to main content

Partihallsförbindelsen är en viadukt, 14-1800-1, på Västra stambanan mellan E45 och E20 i Göteborg. Byggd 2011 och har längden 1 150 m. Går över Västra stambanan och kopplar ihop E20 vid Ånäsmotet i Göteborg med E45 vid en ny trafikplats vid Marieholm (senare även till den kommande Marieholmstunneln) samt avlastar E6 mellan Olskroken och Gullbergsmotet vid Tingstadstunneln.

Karta https://goo.gl/maps/hNlCM

Arbeten som Sting utfört
2011 – Grankning detaljritning, belysning och kanalisation
2016 – Besiktning av pumpstationer