Skip to main content

Munkedalsbron är en vägbro, 14-1689-1, över Örekilsälven och på väg E6 vid Munkedal. Bågbro, byggd 2008, med spännvidd på 209,8 m, konstruktionslängden 477 m och bredden 23,3 m. Årsdygnstrafiken är ca 8 900 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/tZo13

Arbete utfört av Sting
2007 – Stålkontroll
2008 – Byggledning vid installation av el och belysning