Skip to main content

Vägbro,15-1512-1, över Dalslands kanal vid Mustadsfors, Dals Långed. Bro av typen holländsk klaff, byggd 2006, med en spännvidd på 9,9 m, konstruktionslängd 10 m och bredden 5 m. Årsdygnstrafiken är ca 150 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/RXJk2

Arbeten utförda av Sting
2006 – BL vid nybyggnation av broklaff
2010 – El- och mekinspektion
2011 – Garantibesiktning av broklaff
2013 – El- och mekinspektion
2015 – Upprättat handlingar för återbyggnad av påkört räcke
2016 – Huvudinspektion el och maskin