Skip to main content

Nysätersbron är en vägbro, 17-170-1, över Byälven vid Nysäter. Likarmad svängbro, byggd 1942, med en spännvidd på 23,2 + 23,2 m, en konstruktionslängden 110 m, bredden 9 m. Segelfri höjd är 4,3 m och den fria bredden är 13 m. Årsdygnstrafiken är ca 418 fordon/dygn. Elmekaniskt vrid- och domkraftsmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/qKDEi

Arbeten utförda av Sting
2008 – Konstruktion av elmekaniskt svängmaskineri samt el- och styrsytem
2010 – BL vid utbyte till nytt svängmaskineri och nytt styrsystem
2010 – Framtagning av OTB och konstruktionshandlingar (el och mek) på nytt svängmaskineri
2013 – El- och mekinspektion
2015 – Konstruktion av givarfäste
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Elkonstruktion nya nödstopp