Skip to main content

Nybron är en vägbro, 22-668-1, över sund i Härnösand. Klaffbro, byggd 1937, med spännvidden 17,7 m, konstruktionslängd 103 m och bredden 14 m. Avstånd till medel högvattenyta är 3,5 m och årsdygnstrafiken är ca 5 000 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/RNdGB

Arbeten utförda av Sting
2012 – Huvudinspektion el  och maskin