Skip to main content

Nötesundsbron är en vägbro, 14-584-1, över Nötesund vid Vindön. Byggd 1966, med flera spännvidder varav den längsta är 110 m, konstruktionslängden 605 m och bredden 9,9 m. Segelfri höjd 25 m över MW och årsdygnstrafiken ca 4 650 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/3KYw9

Arbeten utförda av Sting
2009 – Katodiskt skydd