Skip to main content

Vägbro, 5-130-1, över Göta kanal vid Norsholms station (inre bron). Svängbro, byggd 1984, med spännvidden 10,1 m, konstruktionslängden 23 m och bredden 8,2 m. Avstånd till vattenyta är ca 3,2 m och årsdygnstrafiken är ca 830 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri, elektriska domkrafter.

Karta https://goo.gl/maps/uZeMd

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin
2018 – Uppmätning klaffspets och kilcylindrar