Skip to main content

Vägbro, 5-200-1, över Göta kanal vid SO Norsholms station. Klaffbro, byggd 1954, med spännvidderna 5,5 + 15,5 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 14 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 3 m och årsdygnstrafiken är ca 2 800 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med liggande lyftcylindrar samt pendelbockar.

Karta https://goo.gl/maps/BlfTJ

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2014 – Projektering av inträngningsskydd
2016 – Konstruktion av arbetsplattform klaffnos
2017 – Vägning av klaff, mätning av hydraulik, kontroll av givare klaffspets, flankspel kuggbanor och givare pendelbockar
2017 – Konstruktion komplettering givare pendelbockar
2017 – Huvudinspektion el och maskin