Skip to main content

Järnvägsbro, 3500-126-1, över Göta kanal vid Norsholm. Klaffbro, byggd 1990, med spännvidderna 15 + 17 m, konstruktionslängden 32 m och bredden 10,8 m. Avstånd till vattenyta är 1 m.

Karta https://goo.gl/maps/vaZsq

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin