Skip to main content

Norra länken är en stadsmotorväg i Stockholm som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati. Vägen är en del av E20 och går till största delen i tunnlar, totalt 13 km varav 9 km bergtunnlar och 4 km betongtunnlar. 2014 öppnades sträckan Norrtull resp. Frescati och Värtan, 2015 öppnade sträckan mellan Norrtull och Tomteboda och 2106 öppnade sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull. År 2019 öppnar Värtabanas tunnel. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem.

Norra länken är en del av Trafiksatsning Stockholm.

Karta https://goo.gl/maps/SfTYv

Arbeten utförda av Sting
2013 – Slutgranskning av Norra länkens slutdokumentation
2014 – Utbildning av tunnellagrens påverkan på underhållsarbete i vägtunnlar för Trafikverkets underhålls- och förvaltningspersonal i samband med färdigställandet