Skip to main content

Motorvägsbron är en vägbro, 14-670-1, över Nordre älv i Kungälv. Klaffbro, byggd 1968, spännvidden 48 m, konstruktionslängden 942 m och bredden 27,7 m. Fri höjd i farled är 12,5 m och årsdygnstrafiken är ca 28 000 fordon/dygn. Bron är nu mera låst för öppning, d.v.s. inte lägre öppningsbar, men då bron ännu var öppningsbar skedde detta endast ett fåtal gånger för funktionskontroll.

Karta https://goo.gl/maps/1ITkT

Arbeten utförda av Sting
2008 – Utredning av störande ljud
2012 – Projektering för utbyte av elmaskineri samt renovering av åkvagn
2013 – Specialiststöd renovering åkvagn
2014 – Shimsning av låsklaff
2015 – Syn av dilitationsfog
2017 – Stålinspektion, klaffar