Skip to main content

Vägbro, 2-228-1, över Mälaren mellan Drottningholm och Bromma vid Nockeby i Ekerö och Stockholm kommun. Svängbro, byggd 1972, med svängspannet 82 m, spännvidden 40,1 + 39,9 m, konstruktionslängden 620 m, totala brolängden 695 m och bredden 16,4 m. Elektriskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 12,5 m årsdygnstrafiken ca 19 260 fordon/dygn.

Kartor https://goo.gl/maps/1q5FS

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd
2015 – Ombyggnation regelgivare
2016 – Syn av maskineri inför breddning av klaff
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2016 – Utbyte dämpare och centreringsanordning

Next Post