Skip to main content

Järnvägsbro, 3500-5917-1, över Göta kanal. Svängbro, byggd 2012, med konstruktionslängden 108 m och bredden 11 ,965 m. Avstånd till Medel högvattenyta är 3,62 m. Hydrauliskt lyft- och svängmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/pRP5f

Arbeten utförda av Sting
2011 – BL mek och el
2012 – Huvudinspektion stål och el
2014 – Tekniskt stöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Komplettering serviceplattformar