Skip to main content

Marieholmsbron, 3500-4921-1, är en järnvägsbro över Göta Älv och ingår i Bohusbanan. Likarmad lyft- och svängbro, byggd 1996, med spännvidd 36 + 36 m, konstruktionslängden 906 m med bredden 7,26 m och segelfri höjd på 5,9 m. Öppningarna är 22,5 m breda. Elmekaniskt regel- och svängmaskineri och elhydrauliskt lyftmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/uyB3P

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion av öppningsbar bro i samarbete med Göteborgs Gatu AB
2009 – Utredning gällande byte av PLC
2009 – Utredning gällande reservdelar
2009 – Utredning gällande renovering av lyftcylinder
2010 – Cylinderbyte
2011 – Inbyggnad av maskineri
2012 – Regnskydd till kameror
2014 – Stålkontroll
2017 – Huvudinspektion el och maskin