Skip to main content

Marieholmstunneln ska byggas under Göta Älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelen och syftet är att avlasta trafiken som färdas över Göta Älv. Den binder tillsammans med Partihallsförbindelsen ihop vägarna E6, E45 och E20 och kommer att avlasta Olskrokmotet och genomfarterna i Göteborg. Tunneln byggs med sänktunnelteknik och ska bestå av två tunnelrör med tre körfält i vardera riktning. Färdig tunnel ska bli 500 m med bredden 14,1 m per rör och med höjden 5,1 m.

Marieholmstunneln är en del av Västsvenska paketet och bygget med tunneln påbörjades år 2013 och beräknad färdig år 2020.

Karta https://goo.gl/maps/qw1K2

Arbeten utförda av Sting
2013-2018 – Specialiststöd för installation och tunnelsäkerhet samt trafikledningsystemet runtomkring