Skip to main content

Mariebergsbron (f.d. lilla Essingebron), 180-10185-1, är en vägbro i Stockholms län. Balkbro, byggd 1937,  med flera spännvidder varav den längsta 29,6 m, konstruktionslängden 114 m och bredden 8 m. Segelfri höjd är 11,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/zE8DG

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor