Skip to main content

Vägbro, 16-28-1, över Göta kanal vid Lyrestads kyrka. Olikarmad svängbro, byggd 1934, med en spännvidd på 11,8 + 5,8 m, konstrukrionslängden 18 m och bredden 6 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,9 m och årsdygnstrafiken är ca 1 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt svängmaskineri med cylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/yjL1v

Arbeten utförda av Sting
2008 – FFU reparation lager, ytbehandling, motvikter och hydaulik
2010 – FFU utbyte el och styr
2012 – Inspektion el och maskin
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post