Skip to main content

Vägbro, 16-574-1, över Göta kanal (södra bron) vid Lyrestads kyrka. Enkelklaffbro. Broklaffen byttes ut vintern 2012-2013 men man behöll fundamentet samt spännvidden 5 + 14,5 m, konstruktionslängden 22 m, den totala brolängden 28 m och bredden 13 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,6 m och årsdygnstrafiken är ca 3 400 fordon/dygn. I samband med att man bytte ut broklaffen byttes även driften, el- och styrsystemet samt manöverhytten.

Karta https://goo.gl/maps/Y2esC

Arbete utförda av Sting
2011 – Konstruktion utbyte pendelbockar
2012-2013 – BL Utbyte klaff och manöverhus
2012-2013 – Ombyggnation eldrift
2013 – Konstruktion av islänsor
2013 – Konstruktion av förstärkningsbalkar cylinderinsfästning
2017 – Komplettering serviceplattformar och motviktsintäckning

Next Post