Skip to main content

Lyftbron i Trollhättan, 3500-5366-1, är en järnvägsbro över trafikkanalen. Bron, byggd år 2000, har spännvidden 49,6 m, konstruktionslängd på 68 m och bredden 13 m. Den segelfria höjden är 2,8 m vid stängd bro och 27 m vid öppen bro. Bron behöver inte öppnas fult varje gång då öppningshöjden kan anpassas till båten eller fartygets höjd upp till maxhöjd. Elmekaniskt maskineri.

Bron består av fyra betongtorn samt ett lyftsystem vilket utgörs av bl.a. en stor motvikt som via linor, över linhjul i torntoppen, är kopplade direkt till bron. En mindre motvikt är kopplad till kabeltrumman och när bron ligger i tågtrafiksläge (nere) hänger denna motvikt helt i kabeltrumman och lyftlinan är då avlastad.

Karta https://goo.gl/maps/8aAQz

Arbeten utförda av Sting
2010 – BL vid reparation av havererat kabelhäng
2010 – Byte kabelkedja
2011 – Reparation och byte av ställdon
2011 – Byte PLC i styrsystem
2013 – Inspektion av lyftvajrar
2014 – Vägning av bron
2015 – Projektering av arbetsplattformar under klaffen
2015 – Kontroll frekvensomvandlare
2015 – Inspektion av lyftvajrar
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Särskild inspektion vajer motvikt