Skip to main content

Lundbytunneln är en vägtunnel, 14-1476-1 (södra tunnelröret) och 14-1476-1 (norra tunnelröret), mellan Sannegårds- och Bräckemotet i Göteborg. Byggd 1998, längd 2 053 m och fri höjd på 4,6 m, dubbla tunnelrör och en årsdygnstrafik på ca 16 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/EMyFh

Arbeten utförda av Sting
2009 – Förebyggande underhåll
2010 – Elinspektion
2010 – Underhållskontroll
2013-2014 – Framtagande av säkerhetsdokumentation inför en övergång till TEN-T vägnätet och gällande EU-direktiv
2013-2014 Genomförande av regelbundna utbildningar i arbetsmiljöarbete för driftarbete i komplexa tunnelanläggningar