Skip to main content

Lundbyleden är en vägtrafikled på Hisingen i Göteborg och en del av länsväg 155. Leden ansluter till E6 i öster (mot Tingstadtunneln respektive Kungsälvsleden) och till E20 i väster (mot Älvsborgsbron respektive Hisingeleden).

Karta https://goo.gl/maps/8t1kg

Arbeten utförda av Sting
2014-2015 – Projektering av nytt MCS-system på Lundbyleden (Funktionsansvarig för projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för ett MCS-system)