Skip to main content

Vägbro över Göta kanal i Loddby. Rullbro, byggd 1972, som ersatte då den gamla gjutjärnsbron. Elhydrauliskt maskineri, fjärrstyrd från Snövelstorp.

Karta https://goo.gl/maps/4geGD

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd