Skip to main content

Vägbro, 5-69-1, över Göta kanal vid Ekholmen i Linköpings kommun. Rullbro, byggd 1890 (överbyggnaden utbytt 1988), med spännvidden 8,1 m, konstrukrionslängden 9 m och bredden 3,7 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,7 m och årsdygnstrafiken är ca 650 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Vid denna bro finns dubbla spännportar uppsatta (dessa användes till att tömma kanalen på vatten vid reparationer då Göta kanal har flera långa sträckor utan slussar som kan lösa detta problem).

Karta https://goo.gl/maps/jefzN

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post