Skip to main content

Lilla Edet-bro är en vägbro, 15-1016-1, över Trollhättekanal och Göta Älv i Lilla Edet. Dubbelklaffbro, byggd 1985, med en spännvidd på 34 m, konstruktionslängden 407 m och bredden 13,5 m. Den segelfria höjden är 10 m och årsdygnstrafiken ca 7 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri för klaffar, stöd och regel.

Karta https://goo.gl/maps/mi1Oh

Arbeten utförda av Sting
2008 – Renovering hydraulik
2009 – Utbyte elsystem
2009 – Inspektion vridlager
2009 – Framtagning av OTB och konstruktionshandlingar (el)
2010 – Konstruktion av utbyte vridlager
2010 – Underhåll Lilla Edetbron
2010 – Anpassning fjärrmanöver
2011 – Byggledning/tekniskt stöd utbyte vridlager
2017 – BL bättringsmålning klaffkammare
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post