Skip to main content

Vägbro, 17-190-1, över Foxens utlopp och Dalslands kanal. Av typen holländsk bro, byggd 1942, med en spännvidd på 2,2 + 8,8 m, konstruktionslängd 61 m och bredden 4,5 m. Fri höjd 2 m och årsdygnstrafiken ca 470 fordon/dygn. Hydrauliskt öppningsmaskineri med hydraulmotorer samt med elmekaniskt regelmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/kbLy1

Arbeten utförda av Sting
2009 – Underhåll
2012 – Reparation vridmaskineri
2013 – Täcklock ställdon
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 -Konstruktion av nytt styrsystem