Skip to main content

Vägbro, 16-383-1, över Göta kanal vid Lefsäng. Rullbro av stål (gjutjärn), byggd 1880, med en spännvidd 7,8 m, konstruktionslängd 16 m och bredden 3,5 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken är ca 100 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/qjDPi

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Konstruktion av nytt kamera- och ljudsystem

Next Post