Skip to main content

Långbron är en vägbro, 15-1-1, över Dalslands kanal vid Långbro. Enkelklaffbro, byggd 1945, med en spännvidd på 10,5 m, konstruktionslängd 11 m och bredden 6 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1,6 m och årsdygnstrafiken är ca 2 200 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri med manuell regellåsning och manuell broms till broklaffen.

Karta https://goo.gl/maps/kqfIy

Arbeten utförda av Sting
2008 – Reparation hydraulaggregat
2009 – Framtagning av OTB och konstruktionshandlingar (el och mek) på nytt maskineri
2009 – Inspektion
2010 – Konstruktion ombyggnad låsregel
2016 – Konstruktion bomspel
2012 – Huvudinspektion el och maskin
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post