Skip to main content

Långbro järnvägsbro, 3500-3247-1, över Dalslands kanal vid Långbro. Klaffbro med överliggande motvikt, byggd 1923, men en spännvidd på 12,8 m, konstruktionslängd 13 m och bredden 2,1 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1,2 m. Elmekaniskt maskineri med manuellt regellåsning och manuell broms till broklaffen.

Karta https://goo.gl/maps/P1IIO

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2013 – Inspektion
2015 – Ombyggnad av regelmaskineri till el/mekaniskt maskineri
2016 – Balansering av klaff vid rälsbyte