Skip to main content

Järnvägsbro, 3500-3508-1, vid Kvicksund i Västerås kommun. Klaffbro, byggd 1975, med längsta spännvidden 51,5 m, konstruktionslängd 151 m, bredden 6,1 m och en segelfri höjd på 4,5 m.

Karta https://goo.gl/maps/XkcjA

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd