Skip to main content

Järnvägsbro, 3500-3507-1, över Arbogaån i Kungsör. Svängbro, byggd 1996, med spännvidderna 18,9 + 18,9 m, konstruktionslängd 83 m och bredden 5,2 m. Segelfri höjd är 2,7 m. Avstånd till medel vattenyta 2,7 m.

Karta https://goo.gl/maps/rE7Zv

Arbete utfört av Sting
2014 – Tekniskt stöd