Skip to main content

Kungsängsbron är en vägbro, 3-528-1, över Fyrisån i Uppsala. Klaffbro, byggd 1982, med spännvidden 24,2 m, en konstruktionslängd på 300 m och bredden 12,5 m.  Avståndet 3,5 m till högsta högvattenyta och bron har en årsdygnstrafik på ca 1 500 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/WCaEj

Arbeten utförda av Sting
2013 – Konstruktion av nytt el- och styrsystem efter översvämning